TOVA Test Instructions (Czech)

Movies

Auditory Test Instructions

Vítejte ve sluchovém testu T.O.V.A.


Držte tlačítko rukou, kterou píšete, tak, abyste na něm měli takto lehce položený palec.

Stisknuté tlačítko uvolněte, jakmile uslyšíte cvaknutí. Není nutné ho držet.

Až budete připraveni pokračovat, stiskněte tlačítko.


Tento test měří vaši schopnost udržet pozornost.


Z reproduktorů budou znít dva různé tóny.

Jeden z tónů je vysoký, jako je tento:

…a druhý tón je nízký, jako je tento:

Tóny zazní vždy po několika sekundách takto:


Stiskněte tlačítko co nejrychleji pokaždé, když uslyšíte vysoký tón

…a netiskněte tlačítko, když uslyšíte nízký tón.

Ještě jednou – stiskněte tlačítko, pouze když uslyšíte vysoký tón.


Nesnažte se hádat, který tón zazní. Stiskněte tlačítko, až ho skutečně uslyšíte.

Pokuste se dosáhnout rovnováhy mezi rychlostí a přesností: Stiskněte tlačítko co nejrychleji, ale zároveň se snažte nechybovat.

Pokud uděláte chybu, netrapte se tím: V tomto testu se může zmýlit každý.


Pojďme si to projít ještě jednou:

Stiskněte tlačítko co nejrychleji, ale pouze když uslyšíte vysoký tón.

Tlačítko stiskněte pouze krátce, nedržte ho. Stačí s ním jen „cvaknout“.

A konečně, nesnažte se být příliš rychlí ani se nesnažte hádat. Věnujte dostatek času uvědomění si, který tón slyšíte.


Auditory Pre-Practice Test Instructions

Teď vás čeká krátký cvičný test.

Tóny začnou hrát po odpočítání.

Pamatujte, že máte být co nejrychlejší a zároveň co nejpřesnější.


Až budete připraveni začít, stiskněte tlačítko.


Auditory Pre-Test Instructions

Chystáte se podstoupit test T.O.V.A., který trvá přibližně 20 minut.

Možná zpozorujete, že začínáte být unaveni. Přesto se snažte udělat test co nejlépe.

Pamatujte, že máte stisknout tlačítko co nejrychleji, ale pouze tehdy, když uslyšíte vysoký tón.


Až budete připraveni začít, stiskněte tlačítko.