TOVA Test Instructions (Czech)

Movies

Visual Test Instructions

Vítejte ve vizuálním testu T.O.V.A.


Držte tlačítko rukou, kterou píšete, tak, abyste na něm měli takto lehce položený palec.

Stisknuté tlačítko uvolněte, jakmile uslyšíte cvaknutí. Není nutné ho držet.

Až budete připraveni pokračovat, stiskněte tlačítko.


Tento test měří vaši schopnost udržet pozornost.


Na obrazovce budou blikat dva různé čtverce.

Jeden ze čtverců má nahoře malý černý čtvereček…

…a druhý má malý čtvereček dole.

Čtverce budou blikat na obrazovce takto:


Stiskněte tlačítko co nejrychleji pokaždé, když uvidíte čtverec s malým čtverečkem nahoře

…a netiskněte tlačítko, když se čtvereček zobrazí dole.

Ještě jednou – stiskněte tlačítko, pouze když uvidíte malý čtvereček nahoře.


Nesnažte se hádat, který čtverec se na obrazovce zobrazí. Stiskněte tlačítko, až ho skutečně uvidíte.

Pokuste se dosáhnout rovnováhy mezi rychlostí a přesností: Stiskněte tlačítko co nejrychleji, ale zároveň se snažte nechybovat.

Pokud uděláte chybu, netrapte se tím: V tomto testu se může zmýlit každý.


Pojďme si to projít ještě jednou:

Stiskněte tlačítko co nejrychleji, ale pouze když uvidíte malý čtvereček nahoře.

Tlačítko stiskněte pouze krátce, nedržte ho. Stačí s ním jen „cvaknout“.

A konečně, nesnažte se být příliš rychlí ani se nesnažte hádat. Věnujte dostatek času uvědomění si, který čtverec vidíte.


Visual Pre-Practice Test Instructions

Teď vás čeká krátký cvičný test.

Čtverce začnou blikat po odpočítání.

Pamatujte, že máte být co nejrychlejší a zároveň co nejpřesnější.


Až budete připraveni začít, stiskněte tlačítko.


Visual Pre-Test Instructions

Chystáte se podstoupit test T.O.V.A., který trvá přibližně 20 minut.

Možná zpozorujete, že vaše oči začínají být unavené. Přesto se snažte udělat test co nejlépe.

Pamatujte, že máte stisknout tlačítko co nejrychleji, ale pouze tehdy, když se malý čtvereček zobrazí nahoře.


Až budete připraveni začít, stiskněte tlačítko.