TOVA Test Instructions (Norwegian Bokmål)

Movies

Auditory Test Instructions

Velkommen til Auditory T.O.V.A. Test


Hold knappen i hånden du skriver med, og la tommelen hvile lett på toppen av knappen, slik.

Når du trykker på knappen, skal du slippe den så snart du hører klikket. Du trenger ikke å holde den nede.

Trykk på knappen når du er klar til å fortsette.


Denne testen måler din evne til å være oppmerksom.


To ulike toner spilles av på høyttalerne.

En tone er en høy tone, som denne:

... og den andre er en lav tone, som denne:

Tonene vil spilles av med få sekunders mellomrom, slik:


Trykk på knappen så raskt du kan hver gang du hører den høye tonen ...

... og ikke trykk på knappen når du hører den lave tonen.

Enda en gang, trykk bare på knappen når du hører den høye tonen.


Ikke prøv å gjette hvilken tone som kommer til å spilles av, du skal høre tonen før du trykker på knappen.

Prøv å balansere hastighet og nøyaktighet: Trykk på knappen så fort du kan, men prøv å ikke gjøre noen feil.

Hvis du gjør en feil, må du ikke bli bekymret. Alle kan gjøre en feil på denne testen.


La oss oppsummere:

Trykk på knappen så fort du kan, men bare når du hører den høye tonen.

Når du trykker på knappen, trykk på den bare en gang, og ikke hold den nede. Bare «klikk» på knappen.

Til slutt, ikke reager for fort eller prøv å gjette, ta deg god tid til å bestemme hvilken tone det er.


Auditory Pre-Practice Test Instructions

Nå skal du ta en kort øvelsestest.

Etter nedtellingen begynner avspillingen av tonene.

Husk at du skal være så rask og nøyaktig som du kan.


Trykk på knappen når du er klar til å begynne.


Auditory Pre-Test Instructions

Du er i ferd med å ta T.O.V.A.-testen, som vil ta rundt 20 minutter.

Du kan bli litt sliten. Likevel må du prøve å gjøre så godt du kan.

Husk å trykke på knappen så fort du kan, men bare når du hører den høye tonen.


Trykk på knappen når du er klar til å begynne.