TOVA Test Instructions (Norwegian Bokmål)

Movies

Visual Test Instructions

Velkommen til Visual T.O.V.A. Test


Hold knappen i hånden du skriver med, og la tommelen hvile lett på toppen av knappen, slik.

Når du trykker på knappen, skal du slippe den så snart du hører klikket. Du trenger ikke å holde den nede.

Trykk på knappen når du er klar til å fortsette.


Denne testen måler din evne til å være oppmerksom.


To ulike firkanter blinker på skjermen.

En av firkantene har en liten svart firkant nær toppen ...

... og den andre har en liten firkant nær bunnen.

Firkantene vil blinke på skjermen, slik:


Trykk på knappen så raskt du kan hver gang du ser en firkant med en liten firkant nær toppen ...

... og ikke trykk på knappen når den lille firkanten er nær bunnen.

Enda en gang, trykk bare på knappen når du ser den lille firkanten nær toppen.


Ikke prøv å gjette hvilken firkant som kommer til å blinke, du skal se firkanten før du trykker på knappen.

Prøv å balansere hastighet og nøyaktighet: Trykk på knappen så fort du kan, men prøv å ikke gjøre noen feil.

Hvis du gjør en feil, må du ikke bli bekymret. Alle kan gjøre en feil på denne testen.


La oss oppsummere:

Trykk på knappen så fort du kan, men bare når du ser den lille firkanten nær toppen.

Når du trykker på knappen, trykk på den bare en gang, og ikke hold den nede. Bare «klikk» på knappen.

Til slutt, ikke reager for fort eller prøv å gjette, ta deg god tid til å se hvilken firkant det er.


Visual Pre-Practice Test Instructions

Nå skal du ta en kort øvelsestest.

Etter nedtellingen begynner firkantene å blinke.

Husk at du skal være så rask og nøyaktig som du kan.


Trykk på knappen når du er klar til å begynne.


Visual Pre-Test Instructions

Du er i ferd med å ta T.O.V.A.-testen, som vil ta rundt 20 minutter.

Du kan bli litt sliten i øynene. Likevel må du prøve å gjøre så godt du kan.

Husk å trykke på knappen så fort du kan, men bare når den lille firkanten er nær toppen.


Trykk på knappen når du er klar til å begynne.