TOVA Test Instructions (Swedish)

Movies

Visual Test Instructions

Välkommen till det visuella T.O.V.A.-testet


Håll knappen i den hand du skriver med och låt tummen vila lätt ovanpå knappen, så här:

När du trycker på knappen, släpp upp den så fort du hör klicket; du behöver inte hålla den nedtryckt.

Tryck på knappen när du är redo att fortsätta.


Detta test mäter din förmåga att vara uppmärksam.


Två olika kvadrater kommer att blinka på skärmen.

Den ena kvadraten har en liten svart kvadrat nära den övre sidan...

...och den andra har en liten kvadrat nära den nedre sidan.

Kvadraterna kommer att blinka på skärmen, så här:


Tryck på knappen så snabbt du kan varje gång du ser en kvadrat med den lilla kvadraten nära den övre sidan...

...och tryck inte på knappen när den lilla kvadraten är nära den nedre sidan.

Återigen, tryck endast på knappen när du ser den lilla kvadraten nära den övre sidan.


Gissa inte vilken kvadrat som kommer att blinka; se till att du ser den innan du trycker på knappen.

Försök att hitta en balans mellan snabbhet och noggrannhet: tryck på knappen så fort du kan, men försök att inte göra några misstag.

Om du gör ett misstag, ta det lugnt: vem som helst kan göra ett misstag i det här testet.


Vi går igenom det igen:

Tryck på knappen så fort du kan, men endast när du ser den lilla kvadraten nära den övre sidan.

När du trycker på knappen ska du endast trycka en gång och inte hålla den nedtryckt. “Klicka” bara på knappen.

Slutligen, var inte för snabb eller försök att gissa; ta tillräckligt med tid på dig så att du hinner se vilken kvadrat det är.


Visual Pre-Practice Test Instructions

Du kommer nu att få göra ett kort övningstest.

Efter en nedräkning kommer kvadraterna att börja blinka.

Kom ihåg att vara så snabb och noggrann som möjligt.


Tryck på knappen när du är redo att börja.


Visual Pre-Test Instructions

Du kommer nu att få göra T.O.V.A.-testet, det kommer att ta cirka 20 minuter.

Du kan komma att känna att du blir lite trött i ögonen. Om det händer, försök att göra så gott du kan.

Tryck på knappen så snabbt du kan, men endast när den lilla kvadraten är nära den övre sidan.


Tryck på knappen när du är redo att börja.